I kunstterapien er der mulighed for at arbejde kreativt med f.eks. maleri, ler, krop, musik. Det kreative udtryk vil efterfølgende blive inddraget i samtalen. Optakten til det kreative udtryk kan være spontant, men der kan også arbejdes med et fokusområde.

Der kræves absolut ingen forudsætninger for at arbejde kunstterapeutisk. I din proces er dit udtryk det vigtigste for dig og kan overhovedet ikke sammenlignes med andres. For eksempel hvis du laver et udtryk i ler, vil det være brugbart i samtalen, også selvom andre ikke synes, det ligner noget. Processen er din, og kun din.

Det er altid dine egne tolkninger, der arbejdes videre med. Som terapeut er jeg støttende, spørgende og nysgerrig.

Anima og animus

Fakta:

Kunstterapi bygger på C.G. Jungs tanker om, at det er underbevidstheden, der giver os mulighed for at udvikle os. Her er der styrker og ressourcer. Når vi drømmer, maler eller lytter til kroppens signaler, giver underbevidstheden os svar på nogen af de problemstillinger eller personlige udviklingsmuligheder, vi har i vores liv. Ved at lytte til det, der viser sig i drømme og i billederne, nærmer vi os vores “selv” og bliver mere tro overfor vores egne værdier og holdninger.

En session varer ca. 1½ time. Hver session begynder med, at du som klient fortæller, hvad du ønsker at arbejde med. Jeg guider dig i at skabe et kreativt udtryk, som passer til dit fokus. Efterfølgende vil vi tale om og undersøge dit kreative udtryk med åbent sind og nysgerrighed.

Gennem kunstterapi får du mulighed for at få en bedre kontakt til det ubevidste, som viser sig i drømme og billeder. Ved at arbejde med drømmene og billederne vil du få adgang til vigtige budskaber til dig, som ellers ville være ubevidste og utilgængelige.

Jeg mener, det er vigtigt, at vi lytter til hele vores krop for den rummer nogle ressourcer, som ofte er ukendte for os. Når vi bliver opmærksomme på, hvad kroppen fortæller os, får vi en bedre kontakt til vores tanker og mærker, hvad vi sanser og føler. Dermed begynder vi at rumme alt det, vi oplever og får adgang til alle vores ressourcer.

Det er også muligt at have terapi i naturen. Vi aftaler tid og sted ud fra dine ønsker. Den kunstterapeutiske indfaldsvinkel er mulig at benytte i naturen.

Dette billede har en tom ALT-egenskab (billedbeskrivelse). Filnavnet er Billede-AM-2020-768x1024.jpg
Jeg hedder Anne-Mette Guldager Iversen.
Sønderkær 126, 7190 Billund.
Kontakt mig på 28455242 eller følg med på Facebook – Billund Terapi v/Anne-Mette G. Iversen