Giv slip på angst, stress, depression og andre dårligdomme gennem kunstterapi

Book en tid nu

Giv slip på angst, stress, depression og andre dårligdomme gennem kunstterapi

Book en tid nu

Hvad er kunstterapi?

Ikunstterapien skabes der rum for, at det enkelte menneske kan finde sin egen vej til større selvindsigst. Det sker gennem kreative processer. Det kan være maling, arbejde med ler, krop og bevægelse, naturmaterialer og krydret med leg og fantasi. Alle kan på hver sin måde bruge sin kreativitet, og der er ingen forventerninger til kompetencer indenfor det kreative felt. Som kunstterapeut vil jeg guide og støtte dig undervejs i processen.

Ved at arbejde kreativt med et emne, skabes der kontakt til ubevidste områder i psyken. Her er ressourcer, som er uden for vores almindelige bevidsthed. Ved at tage udgangspunkt i det kreative udtryk og efterfølgende analysere det gennem den terapeutiske samtale, skabes der i kunstterapien en fornyet selvforståelse. Denne forståelse er baseret på en personlig mening og følelse af, hvad der er rigtigt for den enkelte. Der skabes en dialog for at integrere det nye i bevidstheden. Det giver en øget bevidsthed, som kan hjælpe os med at træffe de rigtige beslutninger for vores liv.

Det var C. G. Jung, der arbejdede med, at der i psyken er en selv-regulerende kvalitet. Når vi gennem livet mister kontrol og f.eks. oplever kriser, sygdom, manglende handlekraft m.m., så er det psyken, der opfordrer os til at udleve vores potentialer i livet. Ved at arbejde med at genoprette kontakten og tilliden til de ubevidste sider i psyken giver vi os selv en mulighed for at skabe en bedre balance i vores liv. Vi bliver mere bevidste og kan derfor træffe de beslutninger, der leder os på vores egen vej gennem livet. En vej baseret på at være mere tro mod egne værdier og holdninger.

En kunstterapi session varer ca. 90 minutter. Vi vil begynde med en indledende samtale for at indkredse det emne, der er vigtigt at få arbejdet med. Afhængig af emnet vil jeg foreslå forskellige materialer. Det kan være at male, arbejde med ler, dyrekassen, kroppen. Ja, mulighederne er mange, så det er vigtigt, at det er et materiale, du er tryg ved og har lyst til at benytte. Efterfølgende vil vi snakke om både processen og det kreative udtryk, du har lavet. Vi vil til slut samle op på dagens session, så du bliver opmærksom på, hvad du vil, når du forlader klinikken.

Hvis du ønsker en session i skoven, vil vi begynde turen med en gåtur, hvor vi nyder naturen og samtidigt får indkredset dagens problematik. Jeg vil finde et sted i naturen, hvor der er ro omkring os, og hvor naturen kan supplere den terapeutiske proces. Her vil vi bruge naturens materialer til at skabe et udtryk. Det kan være collage, skulptur eller en tegning i jorden. Denne kreative proces danner baggrund for den terapeutiske samtale. Jeg vil guide dig undervejs, så du kan være koncentreret om din egen proces. I skoven vil vi mærke roen og give os tid til at se og opleve naturen.

Hvad kan kunstterapi hjælpe mod

Hvad kan kunstterapi hjælpe mod

Stress

Angst

Depression

Sorg

Uklarhed i livet

Familieudfordringer

Karrieproblemer

Er kunstterapi noget for mig?

Kan du sige ja til nogle af disse ting?

– Har en hverdag der nogen gange kan være stessende

– Føler sig ofte trist til mode

– Har måske en depression

– At have svært ved at vide hvorhen man skal gå i livet?

– Har haft familieproblemer

– Følt at du har haft et for stort ansvar

– Føle sig utilstrækkelig

– Føle sig usikker

Kan du sige ja til nogle af disse ting?

– Har en hverdag der nogen gange kan være stessende

– Føler sig ofte trist til mode

– Har måske en depression

– At have svært ved at vide hvorhen man skal gå i livet?

– Har haft familieproblemer

– Følt at du har haft et for stort ansvar

– Føle sig utilstrækkelig

– Føle sig usikker

Hvorfor er kunstterapi anderledes end normalt terapi?

Kunstterapi adskiller sig fra traditionel terapi, da den bruger kreative processer som et middel til at udforske og udtrykke følelser, der kan være vanskelige at sætte ord på. I kunstterapi er det ikke kun samtalen, der er i fokus, men også skabelsen af kunstværker. Dette kan omfatte tegning, maling, skulptur eller andre kunstneriske udtryksformer. Denne tilgang giver klienterne et andet sprog til at kommunikere og behandle følelser, tanker og oplevelser.

Ved at arbejde gennem et kunstnerisk medium kan klienter finde nye perspektiver og indsigter, som ikke altid er umiddelbart tilgængelige gennem traditionelle samtalebaserede terapiformer. Kunstterapi er særligt effektiv til at hjælpe personer, der oplever følelsesmæssige eller psykiske udfordringer, og som finder det svært at udtrykke sig verbalt. Det er også vist sig at være gavnligt for personer med traumer, da det kan hjælpe med at bearbejde og integrere vanskelige oplevelser på en sikker og terapeutisk måde.

Forskning indikerer, at kunstterapi kan fremme selvforståelse, styrke selvværd, forbedre sociale færdigheder og reducere stress og angst. Det er vigtigt at bemærke, at kunstterapi ikke nødvendigvis kræver nogen forudgående kunstnerisk erfaring eller talent, da fokus er på processen og den personlige oplevelse snarere end på det endelige produkt.

Er du klar til at leve det liv du drømmer om?

Med mange års erfaring har jeg de værktøjer der skal til at ændre dit liv så du ende kan leve det efter dine præmisser!

Tag ikke mit ord for det. Tag mine klienters

Lad mig fortælle dig om

Kunstterapi i naturen

Ofte stillede spørgsmål

Hvad er kunstterapi?

Kunstterapi er en terapiform, hvor kunst og kreativ udtryksform anvendes som et redskab til psykologisk heling og personlig udvikling. Det giver individer mulighed for at udtrykke følelser og tanker, som kan være vanskelige at sætte ord på, gennem forskellige kunstneriske aktiviteter.

Hvem kan have gavn af kunstterapi?

Kunstterapi er egnet for mennesker i alle aldre, herunder børn, unge, voksne og ældre, der søger hjælp til en bred vifte af psykologiske udfordringer eller livsomstændigheder. Det inkluderer, men er ikke begrænset til, angst, depression, stress, traumer, følelsesmæssige blokeringer, og personlig udvikling. 

Hvordan foregår en kunstterapisession?

En typisk kunstterapisession ledes af en uddannet kunstterapeut og kan variere i struktur afhængigt af individets behov. Sessionen kan inkludere aktiviteter som tegning, maling, skulptur eller collage, hvor fokus er på skabelsesprocessen snarere end det endelige produkt. Terapeuten støtter og faciliterer udtrykket og refleksionen over det skabte, for at fremme indsigt og heling.

 

Skal jeg være god til kunst for at gå i kunstterapi?

Nej, det er ikke nødvendigt at have nogen forudgående erfaring eller evner inden for kunst for at deltage i kunstterapi. Terapien fokuserer på den terapeutiske proces og personlig udtryk gennem kunst, ikke på teknisk dygtighed eller æstetisk værdi af det skabte.

Hvor er I lokaliseret henne?

Sønderkær 126 7190 Billund

Hvad er jeres priser?

MANGLER