7 symbol-metoden

Jeg har fulgt et længerevarende kursusforløb ved Lau Laursen i metoden. Den giver dig et godt overblik over dit liv her og nu. Det er muligt at gentage processen med jævne mellemrum.

Selve metoden drejer sig om, at jeg guider dig i at tegne 7 kendte symboler. Når du har tegnet tegningen færdig, vil vi kigge på symbolerne placering og størrelse. Der er ingen rigtige og forkerte tegninger, men derimod en mulighed for at se nogle mønstre i dit liv, som danner grundlag for de valg, du træffer.

Den efterfølgende samtale giver dig ideer til, hvordan du kan begynde at leve det liv, du ønsker. Det kan f.eks. være, hvordan du udnytter dine ressourcer, og hvordan du får større kontakt til din kraft.