Kunstterapi

Kunstterapi bygger på C.G. Jungs tanker om, at det er underbevidstheden, der giver os mulighed for at udvikle os. Når vi drømmer, maler eller lytter til kroppens signaler, giver underbevidstheden os svar på nogen af de problemstillinger eller personlige udviklingsmuligheder, vi har i vores liv. Ved at lytte til det, der viser sig i drømme og i billederne, nærmer vi os vores “selv” og bliver mere tro overfor vores egne værdier og holdninger.

I kunstterapien er der mulighed for at arbejde kreativt med f.eks. maleri, ler, krop, musik. Det kreative udtryk vil efterfølgende blive inddraget i samtalen. Optakten til det kreative udtryk kan være spontant, men der kan også arbejdes med et fokusområde.

Det er altid klientens egne tolkninger, der arbejdes videre med. Terapeuten er støttende, spørgende og nysgerrig.

En session varer ca. 1½ time. Hver session begynder med, at du som klient fortæller, hvad du ønsker at arbejde med. Jeg guider dig i at skabe et kreativt udtryk, som passer til dit fokus. Efterfølgende vil vi samtale og undersøge dit kreative udtryk med åbent sind og nysgerrighed.

Der kræves absolut ingen forudsætninger for at arbejde kunstterapeutisk.